یک سوم ایران زیر خط فقر

روز گذشته در جمع خبرنگاران رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره داده ها و شاخص های اقتصادی در دولت های یازدهم و دوازدهم سخن گفت

 به گفته محمدرضا پور ابراهیمی در شاخص های رفاهی همانند درآمد سرانه، ضریب جینی و نرخ فقر در وضعیت بحرانی قرار داریم و یک سوم جمعیت زیر خط فقر به سر می برند.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد