نفر دوم دولت رئیسی

محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی در دولت سیزدهم کیست؟

چه تفکرات اقتصادی دارد؟ آیا فعالان بخش خصوصی از حضور چنین فردی در این سمت مهم رضایت دارند؟ آیا فردی آشنا به مناسبات اقتصادی قرار است مسئول چینش تیم اقتصادی دولت سیزدهم باشد؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد