کرونا کامودیتی ها را زمین زد ؟

موج جدید کرونا در کشورهای آسیایی مشکلاتی را به وجود آورده و حتی در کشوری مانند چین مجددا تدابیری برای کنترل این بیماری اندیشیده شده است.

صادرات چین در دوران پاندمیک تحت تاثیر این ویروس تغییراتی کرده است که این موضوع بر بازارها اثر گذار است.

با توجه به داده های خوب اشتغال در آمریکا از یک سو و  وضعیت صادرات چین از سوی دیگر بازار کامودیتی ها چه وضعیتی دارد؟

در این ویدئو علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی پاسخ می دهد.

مشروح گفتگو را در اینستاگرام مشاهده کنید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد