تحقیق و تفحص سیاسی ؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی مغایرت های قانونی در نحوه انتخاب و انتصاب رییس سازمان بورس و اوراق بهادار موافقت کردند.

آنها معتقدند وزیر امور اقتصادی و دارایی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به شرایط احراز تصدی این جایگاه ولی‌رغم تذکر عضو ناظر مجلس، اقدام، به اخذ رای، انتخاب، صدور حکم و معارفه رییس جدید سازمان بورس کرده است.

این سوال به ذهن متبادر می‌شود که چرا در واپسین روزهای تصدی وزیر اقتصاد بر سر کار و پس از ۶ ماه از این انتصاب، نمایندگان مجلس به یادش افتاده اند؟

آیا هدف افزایش استقلال سازمان بورس است یا انتقام سیاسی در روزهای آخر؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد