پارک‌های ما به پارک‌سگ تبدیل شده‌اند!

سید محمد آقامیری درجلسه امروز شورای شهر تهران به یکی از مصوبات شورای شهر پنجم شورا در خصوص سگ‌گردانی در پارک‌ها اشاره کرده و گفته است که شورای شهر قبلی مصوبه‌ای درباره سگ‌گردانی در پارک‌ها داشتند، کاری به خود حیوان سگ ندارم، حیوان وفاداری است و در اسلام اصل کاربری آن مورد تایید است، اما اینکه از حیوان در کجا استفاده شود مهم است.

 گوسفند هم حیوان خیلی خوبی است، اما آیا کسی اجازه دارد گوسفند خود را در پارک برای چرا ببرد؟ اجازه می‌دهید؟ گوسفند به فضای سبز ضربه می‌زند و سگ به فضای اجتماعی و خانوادگی کسانی که در پارک‌ها حضور دارند ضربه می‌زند.

به گفته او الان در شمال شهر تهران پارکی هست که تماما به سگ اختصاص دارد و کسی جرات نمی‌کند به آنجا برود مگر کسی که سگ داشته باشد و آن سگ از صاحب خود دربرابر سگ‌های دیگر حفاظت کند. این قصه در پارک‌های دیگر سطح شهر نیز در حال گسترش است. پارک‌های ما به پارک‌سگ تبدیل شده‌اند. درقانون داریم که باید از آن ممانعت شود، قانون منع حیوانات خانگی داریم و نباید این قانون سرسری گرفته شود.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد