افشای تخلف میلیادی در شهرداری

ناصر امانی عضو شورای شهر ششم جزییات یکی از پرونده های قضایی در شرکت شهروند را افشا کرد.

به گفته او ۱۵۰ میلیارد تومان سپرده شرکت که از سود آن حقوق پرسنل داده می شد از بانک شهر به یک بانک خصوصی برای ضمانت از سه شرکت خصوصی منتقل شده و پرونده قضایی این امر باز شده است.


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد