آمار سرنوشت ساز بیکاران آمریکایی

گزارش(non-Farm Payroll) NFP آمریکا یکی از مهم ترین گزارش های اقتصادی برای بازارهای مالی در جهان است و معمولا تمامی سرمایه گذاران سعی دارند با پیش بینی نتیجه احتمالی این گزارش سود کسب کنند.

گزارش داده های اشتغال در آمریکا اولین جمعه هر ماه منتشر می شود و این بار نیز جمعه سوم سپتامبر این آمارها منتشر خواهد شد. داده های اشتغال آمریکا می تواند تصمیمات فدرال رزرو را نیز متاثر کند. اما این ماه انتشار این داده ها چه تاثیری بر تصمیمات فدرال رزرو دارد؟ دیگر داده های مهم اقتصادی که در این هفته منتشر می شوند کدام داده ها هستند؟

اکو ایران در گفت و گویی با علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی به این موضوع می پردازد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد