آخرین اخبار بیکاری

اکوایران: در زمستان 1402 سهم بانوان از اشتغال در بخش عمومی، نزدیک به 2 برابر آقایان بوده است. در استان «کهگیلویه و بویر احمد» از هر 10 بانوی شاغل، بالغ بر 6 نفر کارکن بخش دولتی بوده‌اند. بدین ترتیب این استان بیشترین سهم از اشتغال بانوان در بخش مذکور را به خود اختصاص داده است.
اکوایران: در زمستان 1402 نسبت به فصل مشابه در سال 1401 سهم اشتغال زنان در کل کشور کاهش یافته است. زنان «سیستانی» بیشترین و بانوان «ایلامی» کمترین سهم از اشتغال زنان را در بخش صنعت به خود اختصاص داده‌اند. آیا اشتغال زنان سنت مآب سیستانی، در بخش صنعت توجیه پذیر بوده و با واقعیت همخوانی دارد؟
اکوایران: شواهد آماری حاکی از آن است که در زمستان 1402، مردم «یزد»، بیشترین سهم از اشتغال در بخش صنعت را داشته‌اند. در مقابل «کرمانشاه»، در میان 31 استان کشور کمترین سهم از اشتغال در بخش نامبرده را به خود اختصاص داده است.
اکوایران: شواهد آماری نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در میان گروه‌های سنی مختلف یکسان نیست. روایت آمارها دال بر این حقیقت است که نرخ بیکاری با افزایش سن پایین‌تر آمده است.
اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی در گروه سنی میانسال مناطق شهری بالاتر از روستاها است. این در حالی‌ست که در گروه‌های سنی جوان، نرخ مشارکت اقتصادی مناطق روستایی بالاتر است.
اکوایران: عرضه نیروی‌کار در مناطق روستایی 17 استان بیشتر از مناطق شهری آن‌ها بوده است. «زنجان» بیشترین نرخ مشارکت شهرنشینان و روستانشینان کل‌کشور را داشته‌است. همچنین بررسی‌ها نشان می‎دهد مشارکت اقتصادی در استان تهران وضعیت چندان جالبی ندارد.
۰۲:۰۰:۴۵
صندوق بین المللی پول نرخ بیکاری و تورم را در سال 2024 رو به کاهش بیش‌بینی کرده است؛ روندی نزولی که نرخ بیکاری موجب تقویت بازار کار می‌شود.
اکوایران: شواهد آماری نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در 27 استان کشور در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی بوده است. همچنین بالاترین نرخ بیکاری به ثبت رسیده در کل کشور به مناطق شهری استان کرمانشاه تغلق دارد.
اکوایران: در 16 سال گذشته هر فرد شاغل در ایران، معیشت چند نفر را تامین کرده است؟ ایران از این حیث در میان 188 کشور جهان در میان 15 کشور انتهایی قرار دارد.
اکوایران: شواهد آماری نشان می‌دهد که در زمستان 1402 نرخ بیکاری زنان حاضر در 7رده سنی،‌ تقریبا 2 برابر نرخ بیکاری مردان همان گروه سنی بوده است. بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد که بیکاری در گروه افراد 20 تا 24 ساله بیشترین و در میان افراد 65 ساله و بالاتر کمترین مقدار را داشته است.