آخرین اخبار بیکاری

نرخ بیکاری زنان 15 تا 24 در سال گذشته نسبت به سال 1401 بالغ بر 4 درصد کاهش یافته، اما با این وجود همچنان بالاتر از 30 درصد است.
اکوایران: داده‌های منتشر شده توسط سازمان جهانی نیروی کار(ilo) نشان می‌دهد که در سال 2022، ایران در جایگاه 7ام از حیث جمعیت بانوان در سن کار دارای مدرک تحصیلی دکتری قرار گرفته است. شمار زنان دکتری خوانده 15 ساله و بیشتر در 36 کشور جهان کمتر از ایران گزارش شده است.
اکوایران: مرکز آمار هنگام اعلام نرخ بیکاری، «فاصله اطمینان» آن را که نشان‌دهنده میزان خطای احتمالی است اعلام می‌کند. این فاصله در برخی استان‌ها نزدیک به 4 واحد درصد است و می‌تواند نرخ بیکاری آن استان را به این اندازه دچار اختلاف کند.
اکوایران: داده‌های منتشر شده توسط سازمان جهانی نیروی کار(ILO) نشان می دهد که در سال 2022 ایران از حیث دارا بودن جمعیت در سن کار دارای مقطع دکتری در میان 45 کشور جهان، بر پله 5 ام قرار گرفته است.
اکوایران: بنابر گزارش مرکز آمار ایران در زمستان امسال سهم اشتغال مردان در بخش کشاورزی مناطق روستایی در کل کشور کمتر شده است. شواهد نشان می‌دهد که بالغ بر نیمی از روستانشینان شاغل مرد در زمستان 1402 در 6 استان کشور مشغول به فعالیت در بخش کشاورزی بوده‌اند.
اکوایران: طبق تازه‌ترین گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری در سال 1402 در 24 استان نسبت به سال 1401 کاهش یافته است. بالاترین نرخ بیکاری مربوط به سیستان و بلوچستان و پایین‌ترین سطح این نرخ مربوط به استان خراسان جنوبی بوده است.
اکوایران: در زمستان 1402 سهم بانوان از اشتغال در بخش عمومی، نزدیک به 2 برابر آقایان بوده است. در استان «کهگیلویه و بویر احمد» از هر 10 بانوی شاغل، بالغ بر 6 نفر کارکن بخش دولتی بوده‌اند. بدین ترتیب این استان بیشترین سهم از اشتغال بانوان در بخش مذکور را به خود اختصاص داده است.
اکوایران: در زمستان 1402 نسبت به فصل مشابه در سال 1401 سهم اشتغال زنان در کل کشور کاهش یافته است. زنان «سیستانی» بیشترین و بانوان «ایلامی» کمترین سهم از اشتغال زنان را در بخش صنعت به خود اختصاص داده‌اند. آیا اشتغال زنان سنت مآب سیستانی، در بخش صنعت توجیه پذیر بوده و با واقعیت همخوانی دارد؟
اکوایران: شواهد آماری حاکی از آن است که در زمستان 1402، مردم «یزد»، بیشترین سهم از اشتغال در بخش صنعت را داشته‌اند. در مقابل «کرمانشاه»، در میان 31 استان کشور کمترین سهم از اشتغال در بخش نامبرده را به خود اختصاص داده است.
اکوایران: شواهد آماری نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در میان گروه‌های سنی مختلف یکسان نیست. روایت آمارها دال بر این حقیقت است که نرخ بیکاری با افزایش سن پایین‌تر آمده است.