آخرین اخبار بیکاری

نرخ بیکاری در سال 1401 نسبت به سال 1400 کاهش یافته و به 9 درصد رسیده است، این در حالیست که در همین برهه زمانی نرخ مشارکت اقتصادی و اشتغال بدون تغییر بوده است.
تنها 66 درصد از زنان شاغل در زمستان سال 1400 همچنان در زمستان 1401 نیز شاغل بوده اند.
82 درصد از کسانی که در زمستان 1400 تمایلی به کار کردن نداشته‌اند در زمستان 1401 نیز همچنان در جمعیت غیرفعال اقتصادی قرار داشته‌اند.
بالغ بر 800 هزار نفر از کسانی که در زمستان 1400 بیکار بوده‌اند در زمستان گذشته برای خود شغلی دست و پا کرده‌اند.
بررسی ها نشان می‌دهد نزدیک به 14 درصد از مردانی که در زمستان 1400 شاغل بوده اند، در زمستان 1401 شغل خود را از دست داده اند.
بررسی روند چک‌های برگشتی در استان قم حاکی از آن است که نرخ چک‌‌های برگشتی در فروردین 98 با رقم 30 درصد و اسفند ماه سال گذشته با رقم 28.3 درصد، رکورد کم سابقه‌ای طی 5 سال نشان می‌دهد. ارزیابی صورت گرفته روایتگر این موضوع است که افزایش نرخ چک‌های برگشتی در استان قم بیشتر تحت تاثیر تورم نقطه‌ای بوده است و نرخ بیکاری ارتباط کمتری با این متغیر داشته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم فارغ التحصیلان آموزش عالی از جمعیت بیکار کشور در سال گذشته به طور میانگین حدود 40 درصد برآورد شده، به بیانی از هر 10 فرد بیکار حدود 4 نفرشان دانشگاه رفته هستند.
سهم فارغ التحصیلان آموزش عالی از جمعیت شاغل کشور افزایش یافته و به بیان دیگر می‌توان گفت که در سال های اخیر میزان تا حدودی استفاده از نیروی کار متخصص در اقتصاد افزایش یافته است.
اصلی ترین فعالیت اقتصادی روستاها با کاهش اقبال نیروی کار مواجه شده است. سهم بخش کشاورزی از جمعیت شاغل روستا ها قبل از سال 98 عموما بیش از 50 درصد بود ولی در حال حاضر حتی به کمتر از 40 درصد نیز رسیده است.
علی‌رغم نوسانات اشتغال ناقص مردان در چهار سال اخیر، میانگین نرخ اشتغال ناقص مردان در فصول سال گذشته پایین تر از فصول مشابه در سال 1400 بوده است.