حالا انتخاب فرهادرهبر به عنوان دستیار اقتصادی رئیس جمهور به کلاف اقتصادی دولت یک پیچ دیگر اضافه کرده است و خیلی‌ها می‌گویند با توجه به اختلاف دیدگاه این چهره‌ها، ماجرا به کلاف سردرگمی تبدیل شود.