اقتصاد ایران دست کیست؟

با انتخاب محسن رضایی به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور، تعامل او با محمد مخبر یکی از پیچیدگی‌های اقتصادی دولت سیزدهم به نظر می‌رسید.

 حالا انتخاب فرهادرهبر به عنوان دستیار اقتصادی رئیس جمهور به کلاف اقتصادی دولت یک پیچ دیگر اضافه کرده است و خیلی‌ها می‌گویند با توجه به اختلاف دیدگاه این چهره‌ها، ماجرا به کلاف سردرگمی تبدیل شود.


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد