قیمت آلومینیوم در اوج تاریخی

آلومینیوم پس از ۱۳ سال و نیکل پس از ۱۰ سال رکود تاریخی خود را شکسته اند.

همچنین روند صعودی همچنان بر بازار زغال کک‌شو حاکم است و اتفاقات مختلفی باعث شده که بازار کامودیتی‌ها هفته جذابی را سپری کند.

این هفته در برنامه کامکس مهم‌ترین اتفاقات بازار کامودیتی‌ها را بررسی می‌کنیم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد