اوراق سلف مسکن چیست؟جزئیات اوراق سلف مسکن

اوراق سلف مسکن قرار است برای اولین بار در کشور منتشر شود. موضوعی که تحت عنوان مسکن متری از آن یاد می شود.

روزبه ظهیری کارشناس و فعال حوزه مسکن سازوکار اوراق سلف را در بازار سرمایه تشریح می کند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد