رانت ۵۰ هزار میلیارد تومانی ثبت نام خودروهای ایرانی

حاشیه سود ناشی از تفاوت قیمت خودروهای داخلی در کارخانه با بازار، محل ایجاد رانت شده است.

رانتی که به گفته روح اله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس حدود ۵۰ هزار میلیار د تومان برآورد می‌شود.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد