فهرست آمارهای رسمی |پایان تناقض آماری بانک مرکزی و مرکز آمار؟

مرجع اعلام رسمی «نرخ تورم» و «رشد اقتصادی» در مقاطع مختلف مورد بحث بوده است.

جواد حسین زاده رئیس مرکز آمار ایران در گفت و گو با اکوایران گفت: در فهرست جدیدی که توسط شورای عالی آمار تحت عنوان «فهرست آمارهای رسمی» استخراج شده، متولی اعلام همه آمارها به تفکیک دستگاه‌ها مشخص شده است.

رئیس مرکز آمار، صریحا به این سوال پاسخ می دهد که مرجع رسمی اعلام تورم و نرخ رشد اقتصادی، مرکز آمار است یا بانک مرکزی؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد