بازارها در انتظار چهارشنبه سرنوشت‌ساز

یکی از مهم ترین رویدادها در این هفته نشست بانک مرکزی آمریکا است که در روز چهارشنبه برگزار می شود.

در این نشست چه نکاتی مطرح می شود و در نهایت چه سیاستی در پی گرفته می شود؟

به جز این نشست در این هفته داده های اقتصادی نیز منتشر می شود اما مهم ترین داده ها کدامند و چه تاثیری بر بازارها دارند؟

اکو ایران در گفت و گویی با علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی به این موضوعات پرداخته است.


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد