در این نشست چه نکاتی مطرح می شود و در نهایت چه سیاستی در پی گرفته می شود؟

به جز این نشست در این هفته داده های اقتصادی نیز منتشر می شود اما مهم ترین داده ها کدامند و چه تاثیری بر بازارها دارند؟

اکو ایران در گفت و گویی با علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی به این موضوعات پرداخته است.