ارسال پیامک تذکر و اخطار برای قمار بازان| اقدامات بانک مرکزی

مهران محرمیان، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در نشست خبری امروز از مسدود شدن ۱۱ هزار درگاه اینترنتی و همچنین ۲۰ هزار کارت بانکی خبر داده است.

به گفته محرمیان اقدامات بانک مرکزی در شناسایی قماربازان منجر به کاهش ۶۰ درصدی بازار قمار شده است همچنین در رصد قماربازان برای افرادی که اقدام به قمار کرده اند پیامک تذکر و سپس پیامک اخطار فرستاده می شود.

طبق بررسی های انجام شده ۷۵ درصد قماربازان بعد از دریافت پیامک از این اقدام خودداری کرده اند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد