صدای زنان افغان هیچ وقت به گوش نرسید

«نرگس نهان»، وزیر سابق نفت و معادن افغانستان در مصاحبه با روزنامه فایننشال تایمز، به مصائب زنان افغان اشاره کرده و معتقد است جامعه جهانی در هیچ مقطعی، زنان افغان را جدی نگرفت.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد