مردم به رئیسی امیدوارتر شدند

تازه‌ترین گزارش مرکز افکارسنجی ایسپا درباره دولت ابراهیم رئیسی است.

شاید چند سال دیگر وقتی به این نظرسنجی نگاه کنیم، برایمان معانی زیادی داشته باشد؛ اما همین حالا هم با مقایسه نظرات قبلی و این نظرسنجی، نکات جالب می‌توان دید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد