فاصله ایران از واکسیناسیون دنیا

برخلاف تصور بسیاری از مردم، با وجود واردات حجم زیادی از واکسن، ما ایرانیان با رقمی در حدود ۱۸٪ واکسیناسیون کامل دو دوز، از نظر واکسیناسیون هنوز در جایگاه بسیار پایینی در جهان هستیم.

بیش از ۷۰٪ کشورهای جهان در واکسیناسیون کامل از ما جلوتر هستند.

این در حالی است که برخی کشورها دوز اضافی سوم و بوستر را هم شروع کرده اند ولی ما در ایران هنوز ۲۰٪ مردم کشورمان هم دو دوز واکسن هم نزده‌اند. کرونا تمام نشده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد