احیای یک سازمان با ماموریت مجهول | جهاد سازندگی احیا میشود

دولت رئیسی تصمیم دارد لایحه ای برای احیای جهاد سازندگی تدوین کند.

همان سازمانی که پس از انقلاب برای محرومیت زدایی و رفع فقر و همچنین عمران و آبادانی روستاها و مناطق محروم تاسیس شد و حتی به وزارتخانه هم ارتقا یافت اما در ماه های پایانی سال ۷۹، برای رفع موازی کاری و اصلاح نظام اداری که در قانون برنامه سوم آمده بود، با وزارت کشاورزی تلفیق شد. حالا بعد از ۲۱ سال که دولت جدید رئیسی قصد دارد دوباره جهاد سازندگی را احیا کند، این سوال از سوی برخی صاحبنظران مطرح است که با کاهش چشمگیر جمعیت روستایی در ایران نسبت به دهه ۶۰ و ۷۰ و نیز فراگیری فناوری های ارتباطی در مناطق روستایی و بهبود وضعیت عمرانی روستاها، جهاد سازندگی قرار است با کدام ماموریت بار دیگر فعالیت خود را به عنوان سازمانی مجزا از سر گیرد؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد