حداقل دستمزد برنده جایزه نوبل

آکادمی سلطنتی علوم سوئد امروز، دوشنبه اعلام کرد که دیوید کارت، جاشوا انگریست و گیدو ایمبنز به دلیل مشارکت در اقتصاد کار و تجزیه و تحلیل روابط علی ، جایزه نوبل ۲۰۲۱ در علوم اقتصادی را دریافت کرده اند.

کارت به دلیل کارهای پیشگامانه بر اثرات حداقل دستمزد ، مهاجرت و تحصیلات در بازار شناخته شد. به عنوان مثال ، او نشان داد که افزایش حداقل دستمزد لزوما منجر به مشاغل کمتری نمی شود.

نیمی دیگر از جایزه به انگریست و ایمبنز تعلق گرفت تا نشان دهند چگونه می توان از آزمایشات طبیعی یا موقعیت هایی که از زندگی واقعی ناشی می شود نتیجه گیری دقیق در مورد علت و معلول نتیجه گرفت.

چه عاملی باعث شد تا جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۱ به ایسه استاد دانشگاه برسد؟

سعید عیسی زاده، اقتصاددان و استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی همدان در گفت و گو با اکوایزان پاسخ میدهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد