مورد عجیب بازار کار آمریکا

داده‌های اشتغال آمریکا از جمله مهم ترین آمارهایی بود که در هفته گذشته منتشر شد.

در حالی که پیش بینی می شد ۵۰۰ هزار شغل جدید ایجاد شود اما در نهایت آمار ها حکایت از ایجاد ۱۹۴ هزار شغل داشت. از سمت دیگر نرخ بیکاری در آمریکا نیز کاهش یافته است. سوال اصلی اینجاست که با وجود نرخ بیکاری پایین چرا نرخ مشارکت نیروی کار نیز کاهش یافته است؟ 

اکو ایران در این برنامه در گفت و گو با علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی به بررسی آمارهای اشتغال آمریکا پرداخته است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد