در این سناریو پیش بینی شده بود نرخ دلار با احتساب تداوم تحریم ها به بیش از ۲۸۰ هزار تومان می رسد و در صورت لغو تحریم ها این نرخ در محدوده ۵۵ هزار تومان خواهد بود.

این گزارش که در قالب ۴۰ صفحه و ظاهرا از سازمان برنامه و بودجه به بیرون درز کرده، با واکنش و تکذیب این سازمان مواجه شد.