انتخابات مجلس: مرز وعده های پوپولیستی کجاست؟

موسی غنی نژاد و داود سوری دو اقتصاددان مطرح کشور با شنیدن دیدگاههای مردم جایگاه اقتصادی مجلس و وعده های اقتصادی نامزدهای انتخابات را تحلیل میکنند

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد