رهبران جهان در کشورهای مختلف سعی دارند باکو و ایروان را به صلح دعوت کنند. اما ظاهرا تلاش‌ها فعلا نتیجه‌ای در بر نداشته و هنوز تنش ادامه دارد.

نسیم بنایی از آخرین تحولات میان دو کشور گزارش می‌دهد.