بخش عمده اقتصاد مصر در سلطه ارتش این کشور قرار گرفته و فرصت را برای جان گرفتن بخش خصوصی و رقابت از میان برده‌است. این دلیل اصلی شکل‌گیری بحران در مصر از نگاه اکونومیست به شمار می‌آید.