لوایح بودجه در ۱۰ سال اخیر همواره محل جدال میان دولت و مجلس بود اما بیش از همه، روسای جمهور بودند که به تغییرات عمده در لایحه تقدمی شان اعتراض می کردند. اگر فردا کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ از صحن علنی رای اعتماد بگیرد، بررسی جرئیات در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار می گیرد. در غیر این صورت بودجه برای اصلاح به دولت برگشت می خورد.