۱۵:۵۳
صنایع کوچک حدود 94 درصد از صنایع کشور را تشکیل می‌دهند. همچنین بر اساس آمارهای منتشر شده حدود 45 درصد از نیروی کار شاغل در بخش…

آخرین گزارش صمت

۱۲:۰۴
حسین مدرس خیابانی در تغییری ناگهانی سکان هدایت شرکت ملی صنایع مس ایران را بر عهده گرفت.
۰۲:۴۶
بخش معدن و صنایع معدنی در سالی که گذشت با چالش های بسیاری مواجه بود، این در حالی است که بخش معدن تلاش می کند تا سهم…
۰۱:۳۸:۰۳
وزارت صمت در دور جدید مدیریت به دنبال این است تا سبد محصولاتی در بازار خودرو را تغییر داده و در کنار خودروهای بنزینی،…
۰۴:۴۳
سید احمد مشکانی عضو هیات مدیره انجمن مس ایران با اشاره به وضعیت صنعت مس در سالی که گذشت، اظهار کرد: در سال 1402 شاهد…
۰۴:۱۸
سید حجت زینلی عضو هیات مدیره انجمن مس ایران بیان کرد: با صدور مصوبه وضع عوارض صادراتی از سوی دولت پیگیری‌هایی در دستور…