رضا حیدری مدیرعامل شرکت متیل، هرچند معتقد است معادن کوچک و متوسط می توانند به کمک تامین مواد اولیه فولادی ها بیایند، اما در نهایت توسعه های پیش رو باید با برنامه ریزی دقیقی صورت گرفته تا در زمینه تامین مواد اولیه و زیرساخت ها مورد نیاز با چالش های جدیدی مواجه نشویم. این گفت و گو را در «اکو ایران» ببینید