در صورت نیاز به تولید و افزایش ظرفیت، شرکت‌های اصلی تولیدکننده می‌توانند به سرعت، نیاز بازار را تأمین کنند و در عرضه مسئله‌ای وجود نخواهد داشت.

ذوب آهن اصفهان در کنار تأمین انواع فولاد عمومی مورد نیاز، به سوی تولید فولادهای خاص و تأمین نیازهای مشتریان خود بر اساس سفارش‌های ویژه حرکت کرده است.