مس یکی از همان دارایی‌هایی بود که روند صعودی را به دنبال جلسه فدرال رزرو ادامه داد.

علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز توضیح می‌دهد که دلیل رشد مس چه بوده و آیا این رشد ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر.