اثرات فراگیر همه‌گیری بر اقتصاد و سیاست

جهان با انواع ابهام ها و ریسک ها دست به گریبان است و به نظر می رسد این وضعیت برای مدتی نسبتا طولانی ادامه پیدا خواهد کرد.

در شماره اخیر هفته نامه اکونومیست، درباره مسایل مختلف از جمله انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بحران کرونا و غیره مطالبی درج شده است. در پادکست حاضر به پنج موضوع اشاره شده است: عملکرد اقتصادی ترامپ دلچسب نیست!، بازگشت بریتانیا به توفان، دبی در جستجوی سالخوردگان، ستم واکسن ندارد و آیا آمارهای اقتصادی چین قابل اتکاست؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد