پیشنهادهای اتاق بازرگانی تهران برای حمایت از کسب و کارها

🔷️ اقای مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران ، درباره این حمایتها به اکو ایران توضیح داد و گفت : دولت سهم ٤٠ تا ٧٠ درصدی از حداقل حقوق شاغلین را تقبل کند. جهت تقویت زنجیره تامین محصولات کلیدی ، مقررات دست و پاگیر برداشته شود . اقای خوانساری از تهیه و ارائه بسته حمایتی مکمل دیگری در اتاق تهران خبر داد که تا دو هفته دیگر ارائه می‌شود ‌.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد