۲۵ میلیون خانوار یارانه بگیر؛ ۳۲میلیون پیامک درخواست وام یک میلیونی

سخنگوی ستاد شناسایی یارانه بگیران متقاضی تسهیلات یک میلیون تومانی: ۲۵ میلیون خانوار یارانه بگیر در کشور داریم اما ۳۲ میلیون پیامک تقاضای تسهیلات دریافت شده است.

سخنگوی ستاد شناسایی یارانه بگیران متقاضی تسهیلات یک میلیون تومانی: ۲۵ میلیون خانوار یارانه بگیر در کشور داریم اما ۳۲ میلیون پیامک تقاضای تسهیلات دریافت شده است. ۲.۵ میلیون سرپرست خانوار یارانه بگیر، فاقد مالکیت سیم کارت هستند که ۱۲ درصد آنها تهرانی هستند.

سرپرستان خانوار یارانه بگیری که تا امشب کد ملی خود را به شماره ۶۳۶۹ ارسال کنند تسهیلات در روز پنجشنبه به حسابشان واریز می شود. ارسال پیامک تقاضای تسهیلات تا ۷ اردیبهشت ماه تمدید شد. 

۸۸ میلیون پیامک به ۲۲ میلیون خانوار یارانه بگیر ارسال شده است؛ یعنی هر سرپرست خانوار ۴ سیم کارت دارد!

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد