3حلقه ی معیوب اقتصاد؛نقد،نظارت‌ وبلاتکلیفی بخش خصوصی

مهدی کرباسیان در گفت‌و‌گو با اکو‌ایران: آنقدر که دولت نهم و دهم نقد می شد، حالا نقد کارشناسانه انجام‌ نمی‌شود.

 رویه های غیرکارشناسی این شایبه را ایجاد می کندکه دولت نقدنمی شودویا به نقد نخبگان اعتنا نمی کند. نبودنقدکارشناسانه و‌نظارت و نیز بلاتکلیفی بخش خصوصی پاشنه آشیل دولت محسوب می شود.

از سوی دیگر‌ دولت پیش ازآنکه آزادسازی انجام دهد،خصوصی سازی می کندو حتی بدتر از آن ،پس از خصوصی سازی درمدیریت دخالت می کند. این در‌حالی است که کارشناسان پیشنهاد می کنندکه ازنخبگان برای سکانداری هیات مدیره شرکتهای واگذارشده استفاده شود.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد