مصاحبه با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور

وصول مالیات بر ثروت و دارایی در سه بخش خانه های با ارزش بیش از یکصد میلیارد ریال، خودروهای با ارزش بیش از هفت میلیارد ریال و خانه های خالی همچنان منتظر اطلاعات لازم از سوی وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها و نیروی انتظامی است.

علاوه بر این آقای امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی در مصاحبه اختصاصی با اکو ایران گفت: بر اساس قانون این اطلاعات می بایست تا پایان سال گذشته در اختیار این سازمان قرار می گرفت.

بانک مرکزی نیز هنوز اطلاعات مربوط به اموال مازاد بانک ها را که مشمول مالیات می شوند ارسال نکرده است.

با تصویب دولت معافیت های مالیاتی با چهار ویژگی محدود، مشروط، کاهنده و تضمینی ساماندهی می شوند.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر ضرورت این ساماندهی، از بررسی لایحه پیشنهادی تغییر قانون وصول مالیات های مستقیم در دولت خبر داد.

پایه های جدید مالیات بر کل درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه و کاهش نرخ مالیات بر سود اشخاص حقیقی از موارد پیشنهادی در لایحه در دست بررسی هستند.

در حالی که متوسط رشد کل مالیات سال 98 در مقایسه با سال پیش از آن حدود 32 درصد بوده است اما متوسط رشد مالیات بر ثروت و دارایی 122 درصد بوده است.

امسال سازمان امور مالیاتی  برای کاهش پیامدهای اقتصادی ناشی از کرونا بر مودیان آسیب دیده بر بیست درصد بالای مودیان تمرکز می کند.

رئیس سازمان امور مالیاتی در ادامه افزود: برای افزایش کارآیی و عدالت مالیاتی با اطلاعاتی که نظام بانکی، شهرداری ها، وزارتخانه ها و نیروی انتظامی موظفند در اختیار این سازمان قرار دهند، سعی داریم امسال مالیات هفتاد درصد مودیان را توافقی و بدون بررسی محاسبه و وصول کنیم.

وضع مالیات بر سود سهام بورس نیازمند یک تصمیم سیاسی است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه صحبت خود میزان وصول مالیات ناشی از نقل و انتقال سهام بورس در سال گذشته را حدود سیزده هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

 

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد