تابستان امسال بدون خاموشی؟

از آنجا که خاموشی برق آثار اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی به همراه دارد، هر ساله مسوولان و دست اندرکاران صنعت برق کوشیده اند تا توازنی بین تقاضای مصرف و میزان تولید برق ایجاد کنند.

حال این سوال مطرح است که با توجه به «شیوع کرونا»، «تحریم ها»، «کمبود نقدینگی»، «نابسامانی بازار ارز»، «کاهش سرمایه‌گذاری»، «مصرف بی‌رویه» و «پایین نگه‌داشته‌شدن قیمت برق»، تابستان 99 را چگونه بدون خاموشی خواهیم گذراند؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد