دریافت وام با سهام عدالت

دیروز اعلام شد که بانک‌ها می‌توانند #سهام_عدالت را به عنوان #وثیقه برای صدور کارت اعتباری قرار دهند.

 

این طرح میتواند دو اثر مستقیم داشته باشد، اول اینکه جلوی فشار فروش دارندگان سهام عدالت را بگیرد و دوم اینکه دریافت وام برای اقشار مختلف را تسهیل کند...

در این بین برخی کارشناسان عنوان میکنند که بر اساس تئوری های #اقتصاد_رفتاری ، این سیاست میتواند رفتار مصرفی اقشار ضعیف تر را تحت تاثیر قرار دهد؛ تحقیقات عدیده در حوزه #فقر ، بنیان تئوریک این گروه از کارشناسان را تشکیل میدهد... 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد