دو عامل مهم درپولشویی؛سرفصل بدهکاران و روسای شعب

اکو ایران - شفاف نبودن تراکنش های بانکی، در پولشویی نقش موثر و مستقیمی دارد. روسای شعب که از سر فصل بدهکاران اطلاع دارند می توانند، کانون فساد را زیر نظر بگیرند

اکو ایران - تراکنش های بانکی نقش مهمی بر پولشویی دارند.هر تراکنش نشان میدهدکه چه مقدار پول ازکجابه کجا واریز شده است.دراسفند 98بانک مرکز ی مصوبه به بانکها ابلاغ کردکه روسای شعب ناگزیرند برای جلوگیری ازپولشویی درحواله های بانکی" بابت" رادرج کنند.

تراکنش های بانکی قابل پیگیری و رصدکردن هستند اما متاسفانه نظام بانکی دراین زمینه غفلت می کند.روسای شعب ، اختیار تام دارند که حساب مشتریان رابررسی کنند.

سرفصل بدهکاران بانکی  را می توان کانون فسادخیزی نامید.روسای شعب و سرفصل بدهکاران بانک ها دو عامل مهم درشفاف نبودن تراکنش های بانکی است.روسای شعب در محافل خصوصی بانکداران اعلام می کنندکه برای مکانیزم ها ی جدید آموزش ندیده اند.امامساله اصلی درشفاف نبودن تراکنش های بانکی ضعف قوانین به روز نشدن قانون ورشکستگی و تبانی برخی ازروسای شعب بابدهکاران بانکی است. 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد