چرایی خیل مهندسان بیکار

چرا برنامه‌ریزی متمرکز دولتی منجر به بیکاری می‌شود؟

 آیا بیکاری بسیاری از تحصیل‌کرده‌ها با منطق بازار سازگار است؟

نظریه تقسیم معرفت چیست و چرا دولت‌ها به دلیل نبود اطلاعات کافی نمی‌توانند در اقتصاد دخالت کنند؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد