مدل چینی اصلاحات اقتصادی

۲۹ سپتامبر ۱۹۷۶ مائو درگذشت و ۲۷ سال حکومت او بر چین پایان یافت.

دنگ شیائوپینگ معمار اصلاحات اقتصادی در چین بعد از درگذشت مائو از اواخر دهه ۷۰ کم‌کم جای خود را در مرکز قدرت دوباره بدست آورد.  

با آغاز رهبری دنگ شیائوپینگ بر حزب کمونیست چین، سیاست‌های درهای باز و حرکت به سمت کاپیتالیسم آغاز گشت.

در سال ۱۹۷۸ دنگ با سیاست اصلاحات کشاورزی و صنعت، باعث تحول عظیمی در چین شد و مسیر این کشور را به کلی تغییر داد.


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد