تحریم محکوم به شکست است

تجربه تاریخی تحریم‌های اعمال شده علیه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که این گونه تحریم اقتصادی چیزی جز نقض تجارت آزاد نیست.

آزادی مبادله از ابتدایی‌ترین و در عین حال مهم‌ترین حقوق انسانی است. آزادی و کرامت فردی انسان‌ها رکن اصلی حقوق بشر و به خودی خود یک هدف غایی است؛ استفاده ابزاری از این هدف متعالی برای مقاصد سیاسی دولت‌ها نقض آشکار حقوق بشر است.  اقدامات هیچگاه در خدمت اهداف صلح‌آمیز نبوده‌اند و در اغلب موارد حتی به اهداف کوتاه مدت تاکتیکی اعلام شده خود نیز نایل نشده‌اند. تحریم اقتصادی و حتی بالاتر از آن محاصره اقتصادی کوبا توسط ایالات متحده آمریکا مصداق روشنی از این ناکامی بزرگ سیاسی است که نتیجه‌ای جز دشمنی مزمن نداشته است.


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد