سوتفاهم فردگرایی

فردگرایی چیست؟

فرد در طبیعت تعریف می‌شود یا جامعه؟ اشتباه برخی طرفداران بازار و لیبرالیسم چیست؟


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد