صادرات گاز به اروپا منتفی است؟

دستیابی به بازار گاز اروپا تا چه حد برای ایران در دوره بایدن قابل تصور است؟

 با توجه به اینکه اخیرا برنامه صادرات ۵۵ میلیارد مترمکعب صادرات جدید گاز روسیه به اروپا به دلیل تحریم‌های جدید لغو شده است. 


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد