بازار اوراق دولتی چطور کار می کند؟

از خرداد ماه سال ۹۹ شاهد فروش اوراق بدهی دولت بودیم و به صورت هفتگی در ماه‌هایی حراج اوراق بدهی دولت برگزار شد.

این اوراق نقش مهمی در تامین کسری بودجه دولت دارد. اما ماهیت این اوراق چیست و چه ساز و کاری دارند؟ اکو ایران در گفت‌وگویی با علی سعدوندی، پژوهشگر اقتصادی در این زمینه به گفت‌وگو می‌پردازد.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد