ماجرای مخالفت یک دستگاه دولتی با افرایش قیمت بنزین

افزایش قیمت بنزین در آّبان ۹۸ نارضایتی عمومی را در پی داشت.

 البته دولت بلافاصله پس از تصمیم اصلاح قیمت سوخت، از جبران افزایش قیمت بنزین تحت عنوان «یارانه معیشتی» خبر داد.

یارانه معیشتی چرا جامعه را قانع نکرد؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد