نجات اقتصاد با تحریم ممکن نیست

تحریم در کنار تورم از مشکلات اصلی اقتصاد ایران است. تولید بدون تکنولوژی و صنعت امکان پذیر نیست.

ارتباط تحریم و اقتصاد در چیست؟ راه نجات اقتصاد ایران چیست؟

 دکتر حسین توکلیان، اقتصاددان پولی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران در گفت و گو با اکوایران پاسخ می دهد.


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد