شمشیر ساختار نظام بانکی قاتل رشد اقتصادی ( بخش دوم )

در حالیکه از سالهای قبل ،نظام بانکی برای بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید اقداماتی انجام داد ولی عمدتا با شکست مواجه شد زیرا نظام بانکی به اصلاح اساسی ساختار نیاز دارد. کارشناسان معتقدند که بعید است در سال ۹۹ این ساختار اصلاح شود تا کشور بتواند رشد اقتصادی بالای صفر را تجربه کند. اکو ایران در گفت و گو با دکتر سوری و فاطمی روند اقتصاد ۹۹ را بررسی کرده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد