بورس ۹۹ چگونه است؟

شاخص بورس از سه ماه پایانی پارسال ، عمدتا سبز و پر بازده‌ترین بازار بوده است‌. کارشناسان ورود نقدینگی را علت رونق بورس عنوان میکردند.سوال اینجاست که روند بورس در سال جدید چگونه خواهد بود و این بازار چه ریسک هایی دارد؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد