آخرین اخبار تحلیل بازارهای مالی

۱۹:۳۳
آزادی اقتصادی در ایران بسیار اندک است. برای سال‌ها تداوم نگاه دستوری در اقتصاد ایران و سرکوب تقریباْ تمامی قیمت‌ها در دهه های گذشته، این ذهنیت را به وجود آورده که برای فرار از تورم یا باید وام گرفت یا به نحوی از تفاوت قیمت رسمی و آزاد، سود جست.
۰۳:۵۵
همواره به صورت سنتی بازده اوراق قرضه و قیمت طلا رابطه معکوس با یکدیگر داشتند، اما در هفته گذشته که بازدهی اوراق افت داشت اما طلا با وجود تغییرات مثبت تحرک جدی نشد، چرا؟
۱