آخرین اخبار جهش تولید مسکن

اکوایران: بیش از دو سال از وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن می‌گذرد، اما هنوز بسیاری از مردم خانه‌دار نشده‌اند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که پیشرفت این طرح مطلوب نبوده و تنها 22.7 درصد از تعهدات بانکی در این زمینه انجام شده است.
اکوایران: میزان تعهد پرداخت تسهیلات از سوی شبکه بانکی طی دو ساله ابتدایی اجرای طرح نهضت ملی مسکن در مجموع معادل 845 همت بوده اما آمارها نشان می‌دهد با گذشت پنج ماه از دو ساله ابتدایی این طرح، بانک‌ها تنها 20.8 درصد از میزان هدف‌گذاری شده محقق شده است.
اکوایران: شبکه بانکی کشور تا پایان دی ماه امسال معادل 158.7 همت را به جهش تولید مسکن اختصاص داده‌اند که نسبت به پایان آذر ماه (که حدود 147.5 همت بوده) معادل 7 درصد رشد داشته، این میزان رشد در مقایسه ماه قبل افزایش داشته اما در مجموع میزان تسهیلات پرداخت شده حتی از میزان هدف‌گذاری شده در سال اول اجرای قانون نیز فاصله زیادی دارد.
اکوایران: علیرغم جریمه بانک‌های متخلف در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن ملی همچنان جای 5 بانک در لیست پرداخت تسهیلات به اجرای طرح نهضت ملی مسکن (درمجموع خودمالک و غیرخودمالک) خالی است.
اکوایران: رییس کل بانک مرکزی در حالی از افزایش دو برابری پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن خبر داده که آمارها نشان می‌دهد شبکه بانکی تاکنون توانی بیش از اجرای 50 درصدی میزان مقرر شده مربوط به پرداخت تسهیلات در زمینه را نداشته است.
اکوایران: با گذشت دو سال از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن و استقرار دولت، تعداد واحدهایی که در طرح نهضت ملی مسکن به مرحله اجرایی رسیده‌اند در حدود 400 هزار واحد بوده که نشان از عقب ماندگی جدی در اجرای قانون دارد.
اکوایران: در بررسی وضعیت افتتاح حساب متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن از مجموع 843 هزار فرد معرفی شده به بانک مسکن تا بهمن 1401 تعداد 328 هزار نفر هیچ مبلغی واریز نکرده‌اند.
اکوایران: آمارها نشان می‌دهد تا پایان آبان ماه امسال در طرح نهضت ملی مسکن (خودمالک و غیرخودمالک) همچنان 8 بانک هیچگونه تسهیلاتی پرداخت نکرده‌اند.
اکوایران: تا پایان مهر ماه امسال تنها 7 بانک به طور مستقیم (غیر خود مالک) در طرح نهضت ملی مسکن شرکت کرده‌اند و معادل 35 هزار و 166 میلیارد تومان تسهیلات پرداخته‌اند. 20 بانک دیگر که عمدتا خصوصی هستند هیچگونه تسهیلاتی در این بخش(غیرخودمالک) پرداخت نکرده‌اند.
اکوایران: بانک‌های کشور تا شهریور ماه امسال معادل 116.2 همت را به جهش تولید مسکن اختصاص داده‌اند که نسبت به ماه قبل 11.7 درصد افزایش داشته اما همچنان 11 بانک در طرح نهضت ملی مسکن هیچگونه تسهیلاتی پرداخت نکرده‌اند.
۱ ۲